PUBLICATION LIST

 

Patents:

 1. N. Apostolescu, C. Luca, D.B. Mehedin and N. M. Sturz - Granular Solids Dryer (Uscător pentru solide granulare), Patent OSIM-RO 00109001 B1 / 31.10.1994.

 

Books (handbooks for students):

 1. M. Apostolescu and N. Apostolescu - Mineralogy and Raw Materials for Inorganic Chemical Industry, (Mineralogie și Materii Prime pentru Industria Chimică Anorganică), Part 1., Lit. U.T. Rotaprint Iași, 1996, 328 pages.
 2. Al. Szep and N. Apostolescu - Environments and materials. Handbook on behavior of materials in different environments. Anticorrosive protection by choosing materials (Medii și materiale. Culegere de date privind comportarea materialelor în diferite medii. Protecția anticorosiva prin alegerea materialelor), Lit. U.T. Rotaprint - Iași, 1998, 113 pages.
 3. N. Apostolescu and M. Apostolescu - Mineralogy. Applications (Mineralogie, Aplicații), Ed. "Gh. Asachi" Iași, 2000, ISBN 973-8050-24-3, 152 pages.
 4. M. Apostolescu and N. Apostolescu - Nuclear Materials Technology (Tehnologia Materialelor Nucleare), Ed. Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, 2005, ISBN 973-7962-71-0, 268 pages.
 5. F. Bandrabur, L. Lazăr, N. Apostolescu - Material Preparation and Surface Facing (Pregătirea Materialelor și Finisarea Suprafețelor), Ed. Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, 2005, ISBN 973-7962-74-5, 199 pag.
 6. F. Bandrabur, L. Lazăr, N. Apostolescu - Ingineria Proceselor Electrochimice: Protecție Anticorosivă. Îndrumar de laborator, Ed. ECOZONE, Iași, 2007, ISBN 978-973-7645-30-2, 209 pag.
 7. M. Harja, L. Lazăr, N. Apostolescu, A. Szep - Ingineria Produselor Anorganice - Săruri Anorganice - Îndrumar de laborator, Ed. ECOZONE, Iași, 2013, ISBN 978-973-7645-93-7, 209 pag.

 

Printed Papers:

 1. M. Apostolescu, Ș. Ivășcan, F. Bandrabur and N. Apostolescu - Processing of a spent catalyst based on copper and chromium (Cercetări privind posibilități de valorificare a catalizatorilor uzați pe bază de cupru și crom), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 44, 10, 1993, p. 888-893.
 2. L. Gavrilă, Ș. Ivășcan, N. Apostolescu and M. Apostolescu - Aspects regarding the cooling towers corrosion from phosphoric acid industry (Aspecte privind coroziunea turnurilor de răcire din industria acidului fosforic), Chemistry and Chemistry Engineering Conference, Bucharest, 20-21 Oct. 1995, vol. 3, part II, p. 202-206.
 3. I. Balasanian and N. Apostolescu - Researches on behaviour of ferrous materials protected by chemical oxidised in industrial atmosphere (Cercetări privind comportarea materialelor feroase protejate prin oxidare chimică, în atmosfera industrială), Analele Universității din Craiova, special number, seria Chimie, Scientific papers, "Chemistry and Technological Chemistry Symposium", Craiova, 10-11 nov. 1995, vol. 2, p. 306-309.
 4. M. Apostolescu, Ș. Ivășcan and N. Apostolescu - Preparation of pure lithium carbonate (Cercetări privind obținerea carbonatului de litiu pur), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 47, 3, 1996, p. 297-298.
 5. M. Apostolescu, Ș. Ivășcan, Elena Simion, N. Apostolescu and E. Iojoiu - Some aspects regarding corrosion of the cooling water-bras-alluminium-hydrogen system (Unele aspecte privind coroziunea sistemului: apa de răcire / alama / aluminiu / hidrogen), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 48, 8, august 1997, p. 721-725.
 6. Georgeta Matza, Șt. Ivășcan, L. Gavrilă, Daniela Gavrilă and N. Apostolescu - Unconventional Methods Used for Corrosion Rate of Metallic Systems Measurement, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tomul XLIII (XLVII), fasc. 3-4, secția II Chimie și Inginerie Chimică, 1997, p. 51-58.
 7. D. Sutiman, Șt. Ivășcan, N. Apostolescu, O. Georgescu and T. Cioroianu - Steel corrosion in ethyleneglycol-methanol-monocarboxylic organic acids system at low water concentration (Coroziunea oțelurilor nealiate în sistemul etilenglicol-metanol-acizi organici monocarboxilici la concentrații scăzute ale apei), Tehnomus IX, vol. IV, Universitatea " Ștefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, Ingineria Materialelor. Tehnologii Neconvenționale, Tehnologii și Produse Noi în Construcția de Mașini, Suceava, 30-31 Mai 1997, p. 35-40. ISBN 973-97787-7-1.
 8. C. Hagiu, G. Ciupitu and N. Apostolescu - Process for production of ammonium sulfate from phosphogypsum (Cercetarea procesului de obținere a sulfatului de amoniu din fosfoghips), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 49, 4, martie 1998, p. 241-244.
 9. S. Curteanu, V. Bulacovschi and N. Apostolescu - Kinetic features of bulk polymerization of methyl methacrylate (Particularități cinetice ale polimerizării în masă a metacrilatului de metil), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 49, 5, mai 1998, p. 321-328.
 10. Șt. Ivășcan, M. Apostolescu, N. Apostolescu, E.E. Iojoiu and F. Bandrabur - Consideration on Corrosion of Pipe Precipitators, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom XLIV (XLVIII), fasc. 1-2, secția II Chimie și Inginerie Chimică, 1998, p. 41-45.
 11. F. Bandrabur, Șt. Ivășcan and N. Apostolescu - Studies on copper deposition from acid solutions on steel cylinders, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom XLIV (XLVIII), fasc. 1-2, secția II Chimie și Inginerie Chimică, 1998, p. 47-51.
 12. M. Apostolescu, F. Bandrabur, N. Apostolescu and G. A. Velea - Corrosion inhibitors - performance of inhibitor DMC-12 (Inhibitori de coroziune - performanțele inhibitorului DMC-12), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 50, 8, august 1999, p. 585-588.
 13. I. Rusu, M.L. Craus, I. Roșca, E. Condliffe, M.J. Smith, D. Sutiman, M. Palamaru, A. Găileanu and N. Apostolescu - Information Regarding the Structure of a New Complex Oxide Based on Ca, Cd, Bi and Nb from Dielectric Measurements. Aurivillius or Pyrochlore?, 10th International Symposium on Electrets, ISE 10, University of Athenes, 22-24 sept. 1999, Delphi, Greece, 325-328.
 14. N. Calu, G. A. Apostolescu and N. Apostolescu - Studies on using some zeolite tuff as a catalyst support, The 11th Chemistry and Chemistry Engineering International Conference, 30 sept. - 2 oct. 1999, Bucharest-Romania, on CD-ROM.
 15. M. Apostolescu, Șt. Ivășcan and N. Apostolescu - Anticorrosive protection with inhibitors in hydrochloric solutions, The 11th Chemistry and Chemistry Engineering International Conference, 30 sept. - 2 oct. 1999, Bucharest-Romania, on CD-ROM.
 16. N. Apostolescu, Șt. Ivășcan, G. A. Velea, B.A. Corcinschi and M. Apostolescu - Atmospheric and underground corrosion behaviour of carbon steel specimens galvanized by various procedures (Comportarea la coroziunea atmosferică și subterană a pieselor din oțel carbon acoperite cu zinc prin diferite procedee), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 50, 11, 1999, p. 795-800.
 17. Gh. Constantinescu, Șt. Ivășcan, O. Georgescu, E.E. Iojoiu and N. Apostolescu - Some aspects concerning the corrosion process in equipment in oil refineries, Analele Științifice ale Universității "Al. I. Cuza" Iași, Seria Chimie, tomul VIII, nr. 1, ianuarie-iunie 2000, p. 213.
 18. N. Apostolescu, G.A. Apostolescu and V. Dăscăleanu - Anticorrosive protection of OL-37 steel with "Arginpol" paint (Protecția anticorosivă a oțelului cu OL-37 cu ajutorul vopselei "Arginpol"), Analele Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, seria Chimie, fascicola Chimie și Protecția Mediului, 2000, p. 291.
 19. G.A. Apostolescu, N. Apostolescu and N. Calu - Research on possibly of using zeolitic tuff as catalytic support for V2O5 (Cercetări privind posibilitatea utilizării unor tufuri zeolitice ca suport catalitic de V2O5), Analele Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, seria Chimie, fascicola Chimie și Protecția Mediului, 2000, p. 297.
 20. N. Apostolescu, M. Apostolescu, Șt. Ivășcan and Ov. Georgescu - Corrosion inhibitors. Performances of F20-CC inhibitor (Inhibitori de coroziune. Performanțele inhibitorului F20-CC), Analele Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, seria Chimie, fascicola Chimie și Protecția Mediului, 2000, p. 311.
 21. Gh. Constantinescu, Șt. Ivășcan, O. Georgescu, N. Apostolescu and E.E. Iojoiu - Considerations upon stress corrosion cracking of the equipment in installations for gasoline hydrofining, Analele Științifice ale Universității "Al. I. Cuza" Iași, Seria Chimie, tomul VIII, nr. 2, iulie-decembrie 2000, p. 369-375.
 22. M.L. Craus, I. Rusu, A. Rusu, N. Apostolescu - On the possible pyrochlore to aurivillius phase transition in the complex oxide CaCd2Bi2Nb4O15, Journal de Physique IV, vol. 11, Pr. 10 - Journees d'Etude des Equilibres entre Phases, XXVII JEEP, 22-23 mars 2001, Montpellier, France, Decembrie 2001, p. 109-113.
 23. J.M.Cormier, I.Rusu and N. Apostolescu - Hydrogen production via methane steam reforming. Plasma reactors vs. chemical reactors, 15th International Symposium on Plasma Chemistry, 9 - 13 July 2001, Orleans, France, vol. VIII, p. 3295-3301.
 24. N. Apostolescu and G. A. Apostolescu - Chemical treatment of volcanic tuffs for and utilization as a support for catalyst, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom. XLVII(IL), fasc. 5, Secția Construcții. Arhitectură, 2001, p. 101-106.
 25. G. Cârjă, M. Toyota, N. Aelenei and N. Apostolescu - Copper Containing Layered Double Hydroxides: Properties and Microscopic Morphology Characteristics, Annals of West University of Timisoara, Ser. Chem., 10 (2), 2001, p. 777-782.
 26. E. E. Iojoiu, P. Onu, N. Apostolescu, S. Schmitzer and W. Weisweiler - Selective catalytic reduction of the nitrogen oxides on Cu-MCM-41 and Fe-MCM-41 - type catalyst (Reducerea catalitică selectivă a oxizilor de azot pe catalizatori de tip Cu-MCM-41 și Fe-MCM-41), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 52, 9, sept. 2001, p. 507-511.
 27. P. Pissis, G. Apostolescu, A. Cailean, G. Polizos, I. Rosca, N. Apostolescu, I. Rusu - Influence of some Thermal Stabilizers on the Dielectric Properties of Poly(Vinyl Chloride), International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials APTADM'2001, September 17-19, Wroclaw, Poland, Przeglčd Elektrotechniczny - Zeszyt Specjalny, ROK LXXVII, Ed. Sigma Not, 2001, p. 187-188.
 28. M. Apostolescu, St. Ivascan, N. Apostolescu and O. Georgescu - Prevention of corrosion of steel OL-37 using inhibitor ANTICOR F20 (Protecția anticorosivă a oțelului OL-37 cu ajutorul inhibitorului ANTICOR F20-CC), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 52, 11, nov. 2001, p. 640-643.
 29. A. Simion, St. Ivascan, N. Apostolescu, E.E. Iojoiu - Corrosion processes in the hydrogen gas-aluminum-brass-cooling water system (Contributii la cunoasterea proceselor de coroziune din sistemul hidrogen gaz-aluminiu-alama-apa de racire), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 53, 2, feb. 2002, p. 170-175.
 30. Gabriela-Antoaneta Apostolescu, N. Apostolescu - The study of some termostabilizers on dielectric properties of poly(vinyl chloride) (Studiul acțiunii unor termostabilizatori asupra proprietăților dielectrice ale PVC-ului), Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom. LI(LV), fasc. 5, secția Construcții. Arhitectură, 2002, pag. 15-21.
 31. E.E. Iojoiu, N. Apostolescu, P. Onu, S. Kureti, W. Weisweiler - Selective Catalytic Reduction of NO by NH3 over Iridium Supported MCM-41 Mesoporous Material (Reducerea selectiva catalitica a NO cu NH3 pe iridiu suportat cu material mesoporos MCM-41), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 53, 11, nov. 2002, p. 725-727.
 32. D. Sutiman, I. Rosca, A. Cailean, N. Apostolescu - Effect of the carbon concentration in steel and water content in an ethylene glycol-methanol-malonic acid organic medium on steel corrosion resistance (Influenta concentratiei carbonului si a apei asupra stabilitatii fierului in medii organice de etilenglicol-metanol-acid malonic), Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 53, 11, nov. 2002, p. 733-736.
 33. D. Sutiman, N. Apostolescu - Corrosion behaviour of steel with low carbon content in ethylene glycol-formic acid-water media, Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 54, 6, iun. 2003, p. 508-511.
 34. N. Apostolescu - Different types of catalysts for nitrogen oxides reduction (Catalizatori diversificati pentru reducerea oxizilor de azot) - Teze de Doctorat - Iasi, 6.06.2003.
 35. N. Apostolescu, E.E. Iojoiu - Selective catalytic reduction of nitrogen oxides on an Ru-MCM-41-type catalyst, Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 54, 7, iul. 2003, p. 566-568.
 36. N. Apostolescu, E.E. Iojoiu - Selective catalytic reduction of NO by NH3 over palladium supported MCM-41, Analele Stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi, Chimie, tomul XI, 2003, p. 221-226.
 37. E.E. Iojoiu, N. Apostolescu, P. Onu, S. Kureti and W. Weisweiler - Selective catalytic reduction of nitric oxide by ammonia over Rh-MCM-41, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom. XLIX(LIII), fasc. 5, secția Chimie și Inginerie Chimică, 2003, pag. 439-440.
 38. N. Apostolescu, T. Schröder, S. Kureti - Study on the mechanism of the reaction of NO2 with aluminium oxide, Applied Catalysis B: Environmental, 51 (1), 2004, p. 43-50. (Erratum to..., Applied Catalysis B: Environmental, 57 (3), 2005, p. 233).
 39. G.A. Apostolescu, I. Iordache, A. Cailean, N. Apostolescu, M.T. Nechita - Ultrasound Irradiation: A Simple Method to Improve the Efficiency of Cyanide Electro-Oxidation and Electro-Chlorination. - International Conference on Materials Science & Engineering - BRAMAT 2005, Brașov, February 24-26. - ISBN 973-635-454-7
 40. G.A. Apostolescu, M.T. Nechita, N. Apostolescu, I. Iordache - Tailoring the Platinum Nanoparticles Dimensions by Radiolytic Synthesis Method. - International Conference on Materials Science & Engineering - BRAMAT 2005, Brașov, February 24-26. - ISBN 973-635-454-7
 41. N. Apostolescu, B. Geiger, K. Hizbullah, M.T. Jan, S. Kureti, D. Reichert, F. Schott and W. Weisweiler - Selective catalytic reduction of nitrogen oxides by ammonia on iron oxide catalysts - Applied Catalysis B: Environmental, 62, 2006, 104-114.
 42. Nicolae Apostolescu, Mircea Teodor Nechita, Gabriela Apostolescu, Adrian Cailean - Metal supported catalysts for NOx decomposition, Environmental Engineering and Management Journal, 5, 2006, 1, p. 29-35. ISBN 1582-9596.
 43. Gabriela Antoaneta Apostolescu, Mircea Teodor Nechita, Mihaela Vizitiu, Nicolae Apostolescu, Doina Sibiescu - Evolution of UV-Vis Absorption Spectra of Platinum Nanoparticles in Pt(acac)2/Acetone/CO System, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom. L(LV), fasc. 5, Secția Matematică. Mecanică Teoretică. Fizică, 2006, pag. 41-48.
 44. Gabriela Antoaneta Apostolescu, Daniel Sutiman, Mircea Teodor Nechita, Nicolae Apostolescu - Powerful Method to Obtain Stabile Gold Nanoparticles, Scientific and Technical Bulletin, Series: Chemistry, Food Science & Engineering, year XII, vol. 11, 2006, p. 3 - 7.
 45. Mircea Teodor Nechita, Nicolae Apostolescu, Daniel Sutiman, Gabriela Antoaneta Apostolescu - Problems in Fe-ZSM-5 Preparation: Ferric and Ferrous Oxalate Methods, Scientific and Technical Bulletin, Series: Chemistry, Food Science & Engineering, year XII, vol. 11, 2006, p. 75 - 80.
 46. N. Apostolescu , M. T. Nechita, G. A. Apostolescu - Selective Catalytic Reduction Of NO By NH3 Over Silver Supported MCM 41 Mesoporous Material, Analele Științifice ale Universității "Al. I. Cuza" Iași, Seria Chimie, tomul XIV, nr. 2, iulie-decembrie 2006, p. 91-96.
 47. G.A. Apostolescu, D. Sutiman, N. Apostolescu, M.T. Nechita - Easy Way To Get Self-Assembling Platinum Nanoparticles, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Supplement: BRAMAT 2007, vol. IV, 2007, ISSN 1223-9631, p.177-180.
 48. N. Apostolescu, M.T. Nechita, G.A. Apostolescu - Synthesis Of La-Fe-O Perovskite-Type Oxides For Removal Of NOx From Exhaust Gases, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Supplement: BRAMAT 2007, vol. IV, 2007, ISSN 1223-9631, p.633-636.
 49. Nicolae Apostolescu, Mircea Teodor Nechita, Gabriela Antoaneta Apostolescu - Synthesis and characterization of La-Fe-O perovskite-type oxides for removal of NOx from exhaust gases, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom. LIII(LVII), fasc. 3, Secția Știinta și Ingineria Materialelor, 2007, pag. 153-156.
 50. Harja, M., Barbuta, M., Rusu, L., Apostolescu, N., - Utilization of coal fly ash from power plants I. Ash characterization, Environmental Engineering and Management Journal, 7(3), 2008, p 289-293. ISBN 1582-9596.
 51. Moldoveanu,C., Odochian,L., Mangalagiu,I., Dumitraș,M., Apostolescu,N. - Study by thermal methods on some new cyclic ylides and derivates, J. Therm.Anal. and Cal., vol 93, 3, 2008, p. 907-914.
 52. Doina Humelnicu, Romeo-Iulian Olariu, Ion Sandu, Nicolae Apostolescu, Andrei Victor Sandu, Cecilia Arsene - New Heteropolyoxotungstates and Heteropolyoxomolybdates Containing Radioactive Ions (uranyl and thorium) in their Structure, Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 59, 8, aug. 2008, p. 920-925.
 53. Sofronia Dranca, Gabriela Carja, Nicolae Apostolescu, Gabriela Ciobanu, Ion Balasanian - Characterization of layered double hydroxides as a delivery vehicle for oxacillin, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom LIV (LVIII), fasc. 2, secția Chimie și Inginerie Chimică, 2008, p. 55-62.
 54. Nicolae Apostolescu, Sofronia Dranca, Gabriela Apostolescu - Sinteza si caracterizarea oxizilor micsti nanocristalini Ce-La si Ce-Co prin reactia in faza solida, Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Iasi 19 - 21 noiembrie 2008, editia a V-a: "Materiale si procese inovative" - Volum de lucrari, Editura Politehnium Iasi, ISBN 978-973-621-255-0, p. 439-442.
 55. Lucian Georgescu, Nicolae Apostolescu, Ana-Daniela Georgescu, Ovidiu Georgescu, Maria Apostolescu - Studies on equipment corrosion in catalytic reformation of C1- C5 fraction, Environmental Engineering and Management Journal, 7(6), 2008, p 707-710. ISBN 1582-9596.
 56. Gabriela Carja, Nicolae Apostolescu, Gabriela Ciobanu, Victoria Negut - Laccase-LDHs Anionic Clays Substituted with Iron as New Biocomposites: Studies of their degradation as a function of temperature, Global Roadmap for Ceramics - ICC2 Proceedings, The Proceedings of the 2nd International Congress on Ceramics, Verona, Italy, June 29 - July 4, 2008. ISBN 978-88-8080-084-2. eds., A.Bellosi, and B. G.Nicola. Agenzia Polo Ceramico S.C. A.r.l., Faenza, Italy, 2008..
 57. Lucian Georgescu, M. Apostolescu, A.D. Georgescu, Viorel Iacob, N. Apostolescu - Thermal Transfer Intensification Research Regarding Tubular Heat Exchange Equippment with Turbulence Promoters, Revista de Chimie (Bucuresti), 60(3), 2009, p. 313 - 315.
 58. Ciobanu, G., Carja, G., Apostolescu, G., Apostolescu, N. - The physicochemical properties of polyurethane membranes determined by swelling measurements, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 7297, 2009, art. no. 72970I.
 59. Carja, G., Ciobanu, G., Apostolescu, G., Dranca, S., Apostolescu, N. - Hydrotalcite-like anionic clays substituted with iron / laccase, composites for biosensors applications, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 7297, 2009, art. no. 72970G.
 60. G. Apostolescu, G. Carja, N. Apostolescu, I. Mamaliga, G. Ciobanu - Sinteza prin metode neonventionale a nanoparticulelor de platina, Simpozionul National "Viitorul este in mainile noastre", Iasi, 16 mai 2009, p. 17 - 24. ISBN: 978-606-520-439-3.
 61. Adriana Urda, Ionel Popescu, Ioan-Cezar Marcu, Gabriela Carja, Nicolae Apostolescu, Ioan Sandulescu - Methane and propane total oxidation on catalysts from FeLDH precursors, Revista de Chimie, Bucharest-Romania, 61, 3, 2010, p. 267-271.
 62. Anca Mihaela Mocanu, Lucia Odochian, N. Apostolescu, C. Moldoveanu - TG-FTIR study on thermal degradation in air of some new diazoaminoderivatives, J. Therm.Anal. and Cal., vol 100, 2, 2010, p. 615-622.
 63. Gabriela Antoaneta Apostolescu, Isabela Constanța Luchian, Nicolae Apostolescu, Jeanina Cozma - Characterization of Ceria-(Ni, Fe, Co) Mixed Oxides Synthesised Via Solid State Reaction, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom LVI (XL), fasc. 3, secția Chimie si Inginerie Chimică, 2010, p73-80.
 64. N. Apostolescu, G. Carja, G. Apostolescu, E. Husanu - A green route to synthesize CeO2 nanoparticles, Environmental Engineering and Management Journal, 8(9), 2010, p. 1029-1033. ISBN 1582-9596.
 65. Gabriela Lehuțu, Gabriela Cârjă, Nicolae Apostolescu - Arsenate Removal from Aqueous Solutions by Using Rhamus Frangula and Calami Rhizoma, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom LVI (XL), fasc. 4, secția Chimie si Inginerie Chimică, 2010, p. 87-94.
 66. Anca Mihaela Mocanu, Lucia Odochian, N. Apostolescu, C. Moldoveanu - Comparative study on thermal degradation of some new diazoaminoderivatives under air and nitrogen atmospheres, Journal Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 103, 1, 2011, p. 283-291.
 67. C. Tănase, Lucia Odochian, N. Apostolescu, A. Pui - TG-FTIR analysis applied to the study of thermal behaviour of some edible mushrooms, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 103, 3, 2011, p. 1079-1085.
 68. M. Airimioaei, C.E. Ciomaga, N. Apostolescu, L. Leontie, A.R. Iordan, L. Mitoseriu and M.N. Palamaru - Synthesis and functional properties of the Ni1-xMnxFe2O4 ferrites, Journal of Alloys and Compounds, Volume 509, 31, 2011, p. 8065-8072.
 69. Liliana Lazăr, Nicolae Apostolescu, Florin Bandrabur - Kinetic modelling of the cathodic hydrogen release process in acid environments, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom LVIII (LXII), fasc. 2, secția Chimie si Inginerie Chimică, 2012, p. 189-199.
 70. Anca Mihaela Mocanu, C. Moldoveanu, Lucia Odochian, Cristina Maria Paius, N. Apostolescu, R. Neculau - Study on the thermal behavior of casein under nitrogen and air atmosphere by means of the TG-FTIR technique, Thermochimica Acta, Volume 546, 20 October 2012, p. 120-126.
 71. Gabriela Antoaneta Apostolescu, Nicolae Apostolescu - Recent advanced in Micro›Nano porous CeO2 synthesis and characterizations, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, tom LIX (LXIII), fasc. 1, secția Chimie si Inginerie Chimică, 2013, p. 9 - 19.
 72. Puiu Petrea, Gina Amarioarei, Nicolae Apostolescu, Adrian Cătălin Puițel, Sorin Ciovică - Some aspects of the characterization of vegetable gums: Prunus Persica (plum) and Prunus Domestica (cherry), Cellulose Chemistry and Technology, 47, 5-6, 2013, p. 369-375.

 

 

Papers presented at symposiums and conferences:

 1. M. Apostolescu, Al. Szep and N. Apostolescu - Research on purifying the sodium sulphate from the manufacture of dichromate (Cercetări privind purificarea sulfatului de sodiu rezultat la fabricarea dicromatului), "Chemical Engineering Processes Symposium", 5th Edition (CEPS5), Piatra Neamț-Romania, 24-26 sept. 1993. - preliminary program p. 18, 15B.
 2. M. Apostolescu, Șt. Ivășcan, F. Bandrabur and N. Apostolescu - Research on using the lithium chromate as inhibitor for metallic systems in neuter water solutions (Cercetări privind utilizarea cromatului de litiu ca inhibitor al unor sisteme metalice în soluții apoase neutre), "Chemical Engineering Processes Symposium", 5th Edition (CEPS5), Piatra Neamț-Romania, 24-26 sept. 1993. - preliminary program p. 23, 72B.
 3. F. Bandrabur, Șt. Ivășcan and N. Apostolescu - Research on copper electro-deposit from acid solutions on steel cylinders (Cercetări privind depunerea galvanică a cuprului din soluții acide pe cilindri din oțel), Simpozionul "Electrochemistry a frontier field of theoretical and practical interest", Cluj-Romania, 31 oct.-3 nov. 1996, Abstracts: p. 65.
 4. Șt. Ivășcan, M. Apostolescu, N. Apostolescu and E.E. Iojoiu - Aspects on corrosion of gas electro-dust-filters from paper industry (Aspecte privind coroziunea electrofiltrelor de desprăfuire a gazelor din industria celulozei), Symposium "Electrochemistry a frontier field of theoretical and practical interest", Cluj-Romania, 31 oct.-3 nov. 1996, Abstracts: p. 66.
 5. F. Bandrabur and N. Apostolescu - Technological designing of small pieces electro-deposit reactors (Proiectarea tehnologica a reactoarelor pentru galvanizarea pieselor de dimensiuni mici), Simpozionul "Electrochemistry a frontier field of theoretical and practical interest", Cluj-Romania, 31 oct.-3 nov. 1996, Abstracts: p. 105.
 6. N. Apostolescu and I. Balasanian - Different types of catalysts for sulphur dioxide oxidation (Catalizatori diversificati pentru oxidarea dioxidului de sulf), Conferința Facultății de Chimie Industrială "85 de ani de învățământ de inginerie chimică la Iași", Iași-Romania, 23 - 25 octombrie 1997.
 7. F. Bandrabur and N. Apostolescu - Mathematical modeling of corrosion processes of metallic materials in acid solutions (Modelarea matematică a proceselor de coroziune a materialelor metalice în medii acide), Conferința Facultății de Chimie Industrială "85 de ani de învățământ de inginerie chimică la Iași", Iași-Romania, 23 - 25 octombrie 1997.
 8. F. Bandrabur and N. Apostolescu - Designing of electrochemistry reactors for electro-depositing (Proiectarea reactoarelor electrochimice destinate depunerilor galvanice), Conferința Facultății de Chimie Industrială "85 de ani de învățământ de inginerie chimică la Iași", Iași-Romania, 23 - 25 octombrie 1997.
 9. F. Bandrabur and N. Apostolescu - Mathematical modeling of corrosion processes of metallic materials in gases (Modelarea matematică a proceselor de coroziune a metalelor în gaze), Conferința Facultății de Chimie Industrială "85 de ani de învățământ de inginerie chimică la Iași", Iași-Romania, 23 - 25 octombrie 1997.
 10. M. Apostolescu, F. Bandrabur, G. A. Velea and N. Apostolescu - Zinc coated materials behavior at air corrosion (Comportarea la coroziune în aer a pieselor zincate din oțel), Conferința Facultății de Chimie Industrială "85 de ani de învățământ de inginerie chimică la Iași", Iași-Romania, 23 - 25 octombrie 1997.
 11. M. Apostolescu, B.A. Corcinschi and N. Apostolescu - Some aspects of soil corrosion of zinc coated pipes (Unele aspecte privind coroziunea conductelor de oțel zincate în sol), Conferința Facultății de Chimie Industrială "85 de ani de învățământ de inginerie chimică la Iași", Iași-Romania, 23 - 25 octombrie 1997.
 12. N. Apostolescu, A. Grădinaru and F. Bandrabur - Contribution on bras corrosion in saturated organic acids (Contribuții asupra coroziunii alamei în acizi organici saturați), Conferința Facultății de Chimie Industrială "85 de ani de învățământ de inginerie chimică la Iași", Iași-Romania, 23 - 25 octombrie 1997.
 13. N. Apostolescu, I. Balasanian and G. A. Velea - Catalyst with natural zeolites base used for sulphur dioxide oxidation (Catalizatori cu suport zeolitic natural utilizați pentru oxidarea SO2), "Chemical Engineering Processes Symposium", 6th Edition (CEPS6), 23-25 octombrie 1998, Piatra Neamț-Romania, Program 4.c.5.
 14. N. Apostolescu, I. Balasanian, E.E. Iojoiu and G. A. Velea - Catalyst with synthetic zeolites base used for sulphur dioxide oxidation (Catalizatori cu suport zeolitic sintetic utilizați pentru oxidarea SO2), "Chemical Engineering Processes Symposium", 6th Edition (CEPS6), 23-25 octombrie 1998, Piatra Neamț-Romania, Program 4.p.5.
 15. M. Apostolescu, F. Bandrabur, N. Apostolescu and G. A. Velea - Corrosion inhibitors. DMC12 inhibitor performances (Inhibitori de coroziune. Performanțele inhibitorului DMC12), "Chemical Engineering Processes Symposium", 6th Edition (CEPS6), 23-25 octombrie 1998, Piatra Neamț-Romania, Program 4.p.6.
 16. I. Balasanian, N. Apostolescu and G. A. Apostolescu - A new base for V2O5 catalysts (Un nou suport pentru catalizatori pe bază de V2O5), A XXV-a Sesiune Națională de Chimie, 6-8 octombrie 1999, Călimănești-Căciulata, Vâlcea, România, vol. REZUMATE, p. PS 2 - 165.
 17. Maria Apostolescu, Ștefan Ivășcan, Nicolae Apostolescu, Ovidiu Georgescu - Anticorrosive Protection of OL-37 using ANTICOR F20-CC inhibitor (Protecția anticorosivă a OL-37 cu ajutorul inhibitorului ANTICOR F20-CC), Al XXVI-a Simpozion Național de Chimie, 4-6 octombrie 2000, Călimănești-Căciulata, Vâlcea, România, CS2-161.
 18. I. Roșca, A. Căilean, G.A. Apostolescu, D. Sutiman, M. Vizitiu, D. Sibiescu, N. Apostolescu, M.T. Nechita, E. Neagu - The Study on Dielectric Properties of Poly(Vinyl Chloride) Compounded with Inorganic Stabiliser, The 6th European Conference on Applications of Polar Dielectrics, September 2-5, 2002, Aveiro, Portugal.
 19. E.E. Iojoiu, P. Onu, N. Apostolescu, S. Kureti, W. Weisweiler - Synthesis and characterization of Fe-MCM-41 mesoporous materials (Sinteza și caracterizarea materialelor mezoporoase de tip Fe-MCM-41), A III-a Conferință a Facultății de Chimie Industrială, 90 de ani de învățământ de inginerie chimică la Iași, 13-15 noiembrie 2002.
 20. E.E. Iojoiu, P. Onu, N. Apostolescu, S. Kureti, W. Weisweiler - Selective catalytic reduction of NO on Rh-MCM-41 catalyst. (Reducerea selectivă a oxizilor de azot pe un catalizator de tip Rh-MCM-41), A III-a Conferință a Facultății de Chimie Industrială, 90 de ani de învățământ de inginerie chimică la Iași, 13-15 noiembrie 2002.
 21. Gabriela Apostolescu, Ioan Roșca, Mircea-Teodor Nechita, Doina Sibiescu, Mihaela Vizitiu, Nicolae Apostolescu - NOx decomposition over platinum nanoparticles deposit on MCM-41 zeolite - Universitatea "Al.I. Cuza" Iași, Facultatea de Chimie, Zilele Universității - Programul Sesiunii de Comunicări Științifice, 29 - 30 octombrie 2004.
 22. Nicolae Apostolescu, Mircea Nechita, Gabriela Apostolescu - Metode diferite de preparare a catalizatorilor metal-zeolit pentru descompunerea oxizilor de azot - Zilele Facultății de Chimie Industrială - 25-26 Noiembrie 2004 Iași.
 23. Apostolescu Gabriela Antoaneta, Nechita Mircea Teodor, Vizitiu Mihaela, Nicolae Apostolescu, Sibiescu Doina - Evoluția maximului de absorbție în spectrul UV-Vis pentru formarea nanoparticulelor de platină din sistemul Pt(acac)2 / Acetonă / CO - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Facultatea de Construcții de Mașini, Catedra de Fizică, Conferința Națională de Fizică Aplicată, Iași, 4 dec. 2004, P49.
 24. Gabriela Antoaneta Apostolescu, Gabriela Cârjă, Mircea Teodor Nechita, Nicolae Apostolescu - Variația lungimii de undă a maximului de absorbție în spectrul UV-Vis în funcție de dimensiunea nanoparticulelor de aur - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Facultatea de Construcții de Mașini, Catedra de Fizică, Conferința Națională de Fizică Aplicată, Iași, 4 dec. 2004, P50.
 25. Gabriela Apostolescu, Gabriela Cârjă, Mircea Nechita, Nicolae Apostolescu, Ioan Roșca -Preparation of silver nanoparticles by ? and electron irradiation in solution: influence of surfactant on particle size - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iași, NANOMAT 2005, March 24 - 25, Iași.
 26. N. Apostolescu, K. Hizbullah, M.T. Jan, S. Kureti, D. Reichert, F. Schott - Selective catalytic reduction of NOx by NH3 on Fe2O3 catalysts. 2nd Part. - 38. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker, Weimar, 16 - 18 März 2005. P-72.
 27. N. Apostolescu, S. Kureti, T. Schröder - NOx storage catalyst: Mechanism of the reaction of NO2 on Al2O3. 2nd Part. - 38. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker, Weimar-Germany, 16 - 18 März 2005. P-73.
 28. N. Apostolescu, B. Geiger, K. Hizbullah, M.T. Jan, S. Kureti, D. Reichert, F. Schott - Selective catalytic reduction of NOx by NH3 on new Fe2O3 catalysts. 3rd Part. - 4th International Conference on Environmental Catalysis ICEC, Heidelberg-Germany, June 5 - 8, 2005. I-34.
 29. N. Apostolescu, P. Balle, S. Kureti, T. Schröder - NOx Storage Catalyst: Mechanism of the reaction of NO2 on Al2O3. 3rd Part. - 4th International Conference on Environmental Catalysis ICEC, Heidelberg, June 5 - 8, 2005. I-35.
 30. N. Apostolescu, B. Geiger, K. Hizbullah, M.T. Jan, S. Kureti, D. Reichert, F. Schott - Selective catalytic reduction of NOx by NH3 on Fe2O3 catalysts. 4th Part. - Seventh European Congress on Catalysis - EUROPACAT VII, Sofia-Bulgaria, August 28 - September 1, 2005. P9-61.
 31. N. Apostolescu, M. T. Nechita, I. Iordache, G. Apostolescu, I. Rosca, Different preparation methods of metal supported catalysts for NOx decomposition, Zilele Academice Timisene, Editia a IX-a, 26-27 Mai 2005.
 32. G. Apostolescu, M. T. Nechita, N. Apostolescu, I. Iordache, I. Roșca, Surfactant influence on silver nanoparticles prepared by irradiation in aqueous solution, Zilele Academice Timisene, Editia a IX-a, 26-27 Mai 2005.
 33. G. Carja, G. Apostolescu, G. Ciobanu, N. Apostolescu, New Hybrid Nanostructures Based on Hydrotalcite-like Anionic Clay - Cefotaxime, 4th International Workshop on Nanosciences and Nanotechnologies (NN07), Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 16-18 July 2007.
 34. Anca Mocanu, Lucia Odochian, Corneliu Oniscu, Nicolae Apostolescu, Mihai Dumitraș, Studiul comportării termice a unor azometine, Zilele Universității "Al. I. Cuza" Iași, 26-27 octombrie 2007.
 35. Gabriela Apostolescu, Gabriela Carja, Nicolae Apostolescu, Gabriela Ciobanu, Studii privind efectul atmosferei de iradiere la obținerea nanoparticulelor de Pd prin reducere radiolitică, Zilele Universității "Al. I. Cuza" Iași, 26-27 octombrie 2007.
 36. Gabriela Apostolescu, Gabriela Carja, Nicolae Apostolescu, Gabriela Ciobanu, Sisteme bimetalice de nanoparticule Au-Pd, cercetpri privind obținerea prin metode neconvenționale, Zilele Universității "Al. I. Cuza" Iași, 26-27 octombrie 2007.
 37. Costel Moldovanu, Lucia Odochian, Ionel Mangalagiu, Mihai Dumitraș, Nicolae Apostolescu, Studiul ilidelor cu carbanion cyclic derivate de la 4-(4-clorfenil)-pirimidină prin metode termice TG-DTG-DTA, Zilele Universității "Al. I. Cuza" Iași, 26-27 octombrie 2007.
 38. Costel Moldovanu, Lucia Odochian, Ionel Mangalagiu, Mihai Dumitraș, Nicolae Apostolescu, Studiul unor noi ilide ciclice și a unor noi spirani prin metode termice, Zilele Universității "Al. I. Cuza" Iași, 26-27 octombrie 2007.
 39. Carja Gabriela, Dranca Sofronia, Apostolescu Nicolae, Husanu Elena - Tailored syntheses and physical - chemical characterization of LDH anionic clay incorporated with antibiotics, Zilele Universității "Al. I. Cuza" Iași, 24-25 octombrie 2008.
 40. Nicolae Apostolescu, Sofronia Dranca, Gabriela Apostolescu - Sinteza si caracterizarea oxizilor micsti nanocristalini Ce-La si Ce-Co prin reactia reactia in faza solida, Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Editia a V-a, "Materiale si procese inovative", Iasi, 19-21 noiembrie 2008.
 41. Gabriela Carja, Nicolae Apostolescu, Gabriela Ciobanu, Gabriela Apostolescu - Largirea competentelor Laboratorului de Caracterizari Fizico-Chimice prin cumulari de tehnici experimentale avansate utilizate in studiul aplicatiilor argilelor nanostructurate LDH - LaCaFiA, Al XII-lea Salon International al Inventiilor, Cercetarii si Transferului Tehnologic, INVENTICA 2008, Iasi - Romania, 21-24 Mai 2008.
 42. Gabriela Carja, Gabriela Ciobanu, Gabriela Apostolescu, Sofronia Dranca, Nicolae Apostolescu - Hydrotalcite-like anionic clays substituted with iron / laccase, composites for biosensors applications, ATOM-N 2008, The 4th edition of the International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies" 28 - 31 August 2008, Constanta, Romania.
 43. Gabriela Ciobanu, Gabriela Carja, Gabriela Apostolescu, Nicolae Apostolescu - The physicochemical properties of polyurethane membranes determined by swelling measurements, ATOM-N 2008, The 4th edition of the International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies" 28 - 31 August 2008, Constanta, Romania.
 44. Nicolae Apostolescu, Gabriela Carja, Gabriela Ciobanu, Gabriela Apostolescu - Synthesis of Ce-La mixed oxides for catalytic applications, ATOM-N 2008, The 4th edition of the International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies" 28 - 31 August 2008, Constanta, Romania.
 45. Gabriela Apostolescu, Gabriela Carja, Gabriela Ciobanu, Nicolae Apostolescu - Preparation and characterization of nanocrystalline Co-Ce mixed oxide powder by solid state reaction, ATOM-N 2008, The 4th edition of the International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies" 28 - 31 August 2008, Constanta, Romania.
 46. Gabriela Carja, Gabriela Ciobanu, Nicolae Apostolescu, Elena Husanu - Uptake of anionic surfactants from aqueous solutions by using porous anionic clays, EuroMed 2008, Desalination for Clean Water and Energy, 9-13 November 2008, Dead Sea, Jordan.
 47. Carja Gabriela, Dranca Sofronia, Apostolescu Nicolae, Husanu Elena - Tailored syntheses and physical - chemical characterization of LDH anionic clay incorporated with antibiotics, Zilele Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, 24-25 oct. 2008.
 48. Anca Mihaela Mocanu, Lucia Odochian, Nicolae Apostolescu, Gabriela Carja, Costel Moldovanu - Study on thermal behaviour of some new diazoaminoderivatives in air by evolved gas analysis (TG-FTIR), Al 18-lea Simpozion de Analiza Termica si Calorimetrie, Academia Romana, Bucuresti, 12 februarie 2009.
 49. Elena Husanu, Nicolae Apostolescu, Gabriela Lehutu, Gabriela Carja - Studies on the degradation of anionic clays by thermogravimetric and FTIR analysis, Zilele Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, Facultatea de Chimie, 30 - 31 octombrie 2009.
 50. Nicolae Apostolescu, Gabriela Carja, Gabriela Apostolescu, Mihaela Vizitiu - Investigation on UV-VIS properties of nanostructurates Ce-mixed oxides powders, Zilele Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, Facultatea de Chimie, 30 - 31 octombrie 2009.
 51. Anca Mihaela Mocanu, Lucia Odochian, Costel Moldoveanu, Nicolae Apostolescu - Analiza TG-FTIR în aer a unor noi diazoaminderivati (II), Zilele Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, Facultatea de Chimie, 30 - 31 octombrie 2009.
 52. Mihai Dumitras, Nicolae Apostolescu, Ana-Maria Luca, Ramona Dănac - Thermal degradation of some new 7-(4'-pyridyl)-indolizine derivatives, Zilele Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, Facultatea de Chimie, 30 - 31 octombrie 2009.
 53. Elena Hutanu, Nicolae Apostolescu, Gabriela Lehutu, Gabriela Cârja - Studies on the degradation of anionic clays by thermogravimetric and FTIR analyses, Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Editia a VI-a, "Noi frontiere în chimie si inginerie chimica", Iasi, 18-20 noiembrie 2009.
 54. Gabriela Apostolescu, Gabriela Carja, Nicolae Apostolescu, Jeanina Cosma, Isabela Luchian - Nanostructuri metalice sintetizate prin reducere chimica, Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Editia a VI-a, "Noi frontiere în chimie si inginerie chimica", Iasi, 18-20 noiembrie 2009.
 55. Anca Mihaela Mocanu, Lucia Odochian, Nicolae Apostolescu, Costel Moldoveanu - TG-FTIR study on thermal degradation in air of some new phenoxyalkil carboxylic acids derivates, Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Editia a VI-a, "Noi frontiere în chimie si inginerie chimica", Iasi, 18-20 noiembrie 2009.
 56. Aurel Pui, Teodor Malutan, Lucia Tataru, Corina Malutan, Doina Humelnicu, Gabriela Cârja, Nicolae Apostolescu, Rodica Postolachi, Robert Gradinaru - Noi complecsi ai lantanidelor cu baze Schiff, Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Editia a VI-a, "Noi frontiere în chimie si inginerie chimica", Iasi, 18-20 noiembrie 2009.
 57. L. Odochian, A.M. Mocanu, N. Apostolescu, C. Moldoveanu - Comparative study on thermal degradation of new diazoaminoderivates under air and nitrogen atmosphere by TG-FTIR analysis, Al 19-lea Simpozion de Analiza Termica si Calorimetrie, Academia Romana, Bucuresti, 12 februarie 2010.
 58. C. Tănase, A. Pui, L. Odochian, N. Apostolescu - TG-FTIR analysis applied to the study on the thermal behaviour of some edible macromycetes, International Conference of Physical Chemistry ROMPHYSCHEM 14, June 2-4, 2010, Bucharest.
 59. T. Slătineanu, A.R. Iordan, M.N. Palamaru, O.F. Călțun, L.Leontie, N. Apostolescu - The influence of the combustion agent on zinc ferrite properties, 7th International Conference of the chemical societies of the South-Eastern Europe contries on "CHEMISTRY - BEAUTY AND APPLICATION", September 15-17. 2010, Bucharest.
 60. Lucia Odochian, Anca-Mihaela Mocanu, Costel Moldoveanu, Nicolae Apostolescu, Maria Romila - Contribuții la mecanismul degradării termice în aer si azot a PTFE aditivată prin TG-FTIR, Zilele Universității Al. I. Cuza Iași, Sesiunea de Comunicări Științifice - Facultatea de Chimie, 12 - 13 noiembrie 2010, Iași.
 61. Mihai Dumitras, Nicolae Apostolescu, Elena-Mihaela Seftel, Eveline Popovici - Caracterizarea fizico-chimică a unor sisteme: nanovectori siliciosi mezoporosi - agent terapeutic (captopril), Zilele Universității Al. I. Cuza Iași, Sesiunea de Comunicări Științifice - Facultatea de Chimie, 12 - 13 noiembrie 2010, Iași.
 62. Gabriela Scutariu, Sebastian Angheluță, Nicolae Apostolescu - Studii privind proprietățile optice ale unor sisteme oxidice, Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Editia a VII-a, "90 de ani de la nașterea Academicianului Cristifor Simionescu", Iași, 17-19 noiembrie 2010.
 63. Nicolae Apostolescu, Sebastian Angheluță - Catalytic investigation of Ru and Rh particles supported on MCM-41 for the selective reduction of nitric oxide by ammonia, Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Editia a VII-a, "90 de ani de la nașterea Academicianului Cristifor Simionescu", Iași, 17-19 noiembrie 2010.
 64. L. Odochian, C. Moldoveanu, A.M. Mocanu, N. Apostolescu - TG-FTIR method applied to the study of the thermal degradation mechanism of additive-containing PTFE in air and under nitrogen atmosphere, Al 20-lea Simpozion de Analiza Termica si Calorimetrie, Academia Romana, Bucuresti, 11 februarie 2011.
 65. Jeanina Cozma, Nicolae Apostolescu - Studii privind obținerea CeO2 nanostructurat, Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Editia a VIII-a, "Materiale și procese inovative", Iași, 17-18 noiembrie 2011.
 66. Emilian-Alexandru Petre, Gabriela Cârjă, Nicolae Apostolescu - Coroziunea atmosferică a materialelor feroase - protecția anticorosivă prin zincare, Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Editia a VIII-a, "Materiale și procese inovative", Iași, 17-18 noiembrie 2011.
 67. Gabriela Apostolescu, Mihaela Vizitiu, Nicolae Apostolescu - Studies regarding synthesis and characterization of Zn-Ce oxide composite nanoparticles, Centenary of Education in Chemical Engineering, Iași, November 28-30 2012.
 68. Gabriela Apostolescu, Mihaela Vizitiu, Nicolae Apostolescu - Synthesis methods influence on cerium oxide nanoparticle size and morphology, Centenary of Education in Chemical Engineering, Iași, November 28-30 2012.
 69. L. Lazăr, N. Apostolescu, F. Bandrabur - Effect of bath temperature on anodic electrodeposition of manganese dioxide on lead-alloy anodes, Centenary of Education in Chemical Engineering, Iași, November 28-30 2012.

 

 

Scientific projects:

1. Comportarea la coroziune a pieselor zincate din otel, obtinute prin diferite tehnologii, in atmosfera industriala si in sol, Apostolescu M., Ivășcan S., Apostolescu N., Balasanian I., Bandrabur F. S.C. DUSTAS SRL Iasi 5.000.000 lei, nr. 9828 / 1996

2. Cercetari de coroziune in instalatiile metalice de la arderea lesiei negre. Posibilitati de protectie anticoroziva, Ivășcan S., Apostolescu M, Bandrabur F., Apostolescu N. Badarau, E., S.C. ZECASIN S.A. Bucuresti 3.000.000 lei, nr. 2562 / 1996

3. Cercetarea inhibitorilor cu aplicabilitate în medii chimice specifice proceselor tehnologice de fabricație a celulozei și hârtiei. Etapa 1997: cercetări privind dezincrustarea chimică a utilajelor, Apostolescu M., Ivășcan S., Balasanian I., Hagiu C:, Bandrabur F., Apostolescu N., S.C. CEPROHART S.A. Brăila 5.000.000 lei, nr. 12029 / 8.08.1997

4. Verificarea, reglarea și etalonarea pH-metrelor tip WTW-LFS39, Apostolescu M., Ivășcan S., Balasanian I., Bandrabur F., Apostolescu N., Renel-Electrocentrale Constanța, 1.460.000 lei, nr. 2076 / 1998

5. Modernizarea liniei tehnologice de obținere a agenților de spălare lichizi., Apostolescu M., Ivășcan S., Bandrabur F., Ivaniciuc M., Apostolescu N., Iojoiu E., S.C. CLAR EXIM SRL Bistrița, 2.000.000 lei, nr. 3784 / 23.03.1998

6. Determinarea componentelor Ca, Mg, Si și levigabile din nisipuri, Groll L., Babor M., Apostolescu N., Apostolescu M., Groll L., S.C. URBANEX P. Neamț, 1.900.000 lei, nr. 6240 / 1998

7. Cercetări de coroziune în linia de reformare catalitică. I+II., Ivășcan S, Apostolescu M., Bandrabur F., ApostolescuN., VeleaG., S.C. Petrobrazi S.A. Ploiești, 20.000.000 + 60.000.000 lei, nr. 5796 / 02.1999

8. Stabilirea cauzelor coroziunii în coloana de distilare. III, Ivășcan S., Apostolescu M., Balasanian I., Apostolescu N., Bandrabur F., S.C. Petrobrazi S.A. Ploiești, 15.000.000 lei, nr. 6344 / 1999

9. Tehnologii cu ciclul inchis - Grant CNCSIS 7002/1997, tema 68, cod 637; Grant CNCSIS 37/1998, tema 45, cod 538; Grant CNCSIS 43280/1999, tema 43, cod 364. - membru.

10. Cercetări privind coroziunea instalațiilor metalice din linia de hidrofinare benzină. Posibilități de protecție anticorosivă., Ivășcan S., Apostolescu M., Balasanian I., Apostolescu N., Bandrabur F., S.C. Petrobrazi S.A. Ploiești, 160.000.000 lei, 2000

11. Studiul coroziunii din instalatiile de cracare, Ivășcan S., Apostolescu M., Georgescu O, Bandrabur F, Apostolescu N., Stefancu E, S.C. Petrobrazi S.A. Ploiești, 360.000.000 lei, 2001

12. Procedeu fotochimic de tratare a apei, Grant 35259/2001, tema 37, cod CNCSIS nr. 312; Grant CNCSIS 33479/2002, tema 16, cod CNCSIS nr. 411 - membru.

13. DAAD felowship at University of Karlsruhe (TH), Germany, Institute for Chemical Technology, Prof. Dr. rer. nat. Werner Weisweiler, June - August 2002.

14. Development of a new technique for the removal of soot from diesel engine exhaust gases - Uni. Karlsruhe, 07.2003 - 12.2004.

15. Mezoporous Structures Anchored Gold Nanoparticles for Carbon Monoxide Removal by Selective Oxidation, CNCSIS 2006 - AT-15, proiect eligibil pe lista de rezerve: 87 puncte - director de proiect.

16. Noi catalizatori oxidici mono-structurati pentru procese industriale care asigura o dezvoltare durabila, CEEX 5619/10.10.2005, subcontract 2989P / 05.10.2005 - membru.

17. Pile de combustie de noua generatie cu electrolit solid superacid (SAFC), pentru exploatare la temperaturi mai mici de 200C, CEEX-M1-C2-700/2006 - membru.

18. Studii asupra difuziunii si echilibrului de faza in filme si membrane polimerice in aproprierea temperaturii de tranzitie, CNCSIS 219/2007 tema 15 - membru.

19. Largirea competentelor Laboratorului de Caracterizari Fizico-Chimice prin cumulari de tehnici experimentale avansate utilizate in studiul aplicatiilor argilelor nanostructurate LDH (LaCaFiA), PNCDI II Capacitati nr. 134 CP/I / 14.09.2007 - membru.

20. Ansamble Nanostructurate cu Organizare Texturala Controlata de Tip LDH cu Aplicatii in Protectia Mediului (NATOEPA), PNCDI II - CNMP Parteneriate nr. 71-020 / 18.09.2007 - membru.

21. Proposal FP7-ENV-2008-1 nr. 227064 - ECOREBAR, Reduction of the environmental impact related to the manufacture of steel re-bars and their use in reinforced concrete, director Prof. K. Pilakoutas, University of Scheffield. - proiect eligibil 3+4+4 = 11 puncte (minim 10 puncte).

22. Materiale nanostructurate cu capacitate de adsorbtie ridicate pentru indepartarea si recuperarea metalelor grele din apele reziduale (HELPWATER), Capacitati - modul III, nr. 80/2008, 197 404 lei, Prof. dr. ing. Gabriela Carja.

23. Cercetari avansate privind efectul de memorie la nanostructuri de tip LDHS, proiect IDEI 2008, Conf. Gabriela Ciobanu.

24. Performanță prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare PERFORM-ERA, ID - 57649, 2010-2013, POSDRU/89/1.5/S/57649. responsabil informatizare si secretar informare / diseminare.

25. Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoașterii (ISJ Botoșani), specialist în evaluare la Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație - TEHNE. 2011-2012

26. Neural network assisted for unconventional non-destructive analysis of paper and documents which belong to cultural heritage - N-II-RU-TE-2012-3-0201 chimie - (81,66 p = loc 9/42)- propunere eligibila - director de proiect

 

 

 

Distinctions:

 1. Medalie de Bronz la "International Exhibition for Young Inventors: Invention, Creativity, Innovation", Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, 28 mai- 4 iunie 1995.
 2. Premiul Young Researcher la 4th International Workshop on "Nanosciences & Nanotechnologies" (NN07), Aristotle University of Thessaloniki 16-18 July 2007, Greece, pentru lucrarea G. Carja, G. Apostolescu, G. Ciobanu, N. Apostolescu, New Hybrid Nanostructures Based on Hydrotalcite-like Anionic Clay - Cefotaxime.
 3. Diplomă de excelență și Medalia Inventica 2008 acordate la Salonul Internațional Jubiliar al Cercetării, Invențiilor și Transferului Tehnologic, Inventica 2008, 14 - 24 mai 2008, Iași, România, pentru lucrarea: Carja G., Apostolescu N., Ciobanu G., Apostolescu G. - Extending the Competences of the Physicochemical Characterisation Laboratory by Gathering Advanced Experimental Techniques Used in the Study of LDH Nanostructured clays.

 

Return to main page

www.000webhost.com